Aquathermie

Wat is aquathermie?

Aquathermie is de verzamelnaam voor thermische energie gewonnen uit oppervlakwater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED). Het is een ‘zeer lage temperatuurbron’ (7 – 25 °C). Dit betekent dat het een goede basistemperatuur levert, die nog verder moet worden opgewaardeerd naar een bruikbare temperatuur voor (ruimte)verwarming, of die kan worden afgekoeld voor (ruimte)verkoeling. Die opwarming kan bijvoorbeeld elektrisch, met zon of wind en een warmtepomp. Aquathermie wordt ook vaak toegepast in combinatie met een bodemenergiesysteem om de gewonnen warmte en/of koude seizoensoverbruggend op te slaan.

Bekijk de animatie over aquathermie
Infographic aquathermie

Waar kan aquathermie?

Aquathermie-oplossingen zijn collectieve oplossingen – in de buurt van een waterbron. Dunea Warmte & Koude kan projecten realiseren op basis van de transportinfrastructuur van drinkwaterbedrijf Dunea. Deze leidingen zijn van dien omvang, dat het ‘aftappen’ van temperatuur voor thermische energie uitstekend mogelijk is, zonder de primaire functie voor drinkwater te benadelen. Dit maakt aquathermie-projecten tot een duurzame optie in Zuid-Holland. Deze kaart geeft een indicatie van de potentie.

Haalbaar & opschaalbaar

Door de minimale schaalgrootte van 200 – 400 woningen, kan relatief klein worden gestart. Daarna kunnen systemen groeien door koppeling of uitbreiding, bijvoorbeeld met centrale bronnen als restwarmte of geothermie. Objecten groter dan een groep woningen zijn ook goed te verduurzamen met aquathermie, zoals het nieuwe winkelcomplex in Leidschendam-Voorburg, Mall of the Netherlands.