In ontwikkeling

De Heuvel/Amstelwijk

Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest zijn we aan het onderzoeken of we een collectief, duurzaam en betaalbaar warmtenet kunnen ontwikkelen voor De Heuvel/Amstelwijk in Leidschendam-Voorburg. Eerdere haalbaarheidsstudies laten zien dat het winnen van thermische energie uit de rivierwaterleiding van Dunea die langs de wijk loopt kansrijk is. Deze studies concluderen dat de potentie van deze leiding ruim voldoende is om de hele wijk te voorzien van duurzame warmte. Dunea Warmte & Koude levert al koude aan het nabijgelegen winkelcentrum ‘Mall of the Netherlands’ vanuit diezelfde rivierleiding.