In ontwikkeling

De Heuvel/Amstelwijk

Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest zijn we aan het onderzoeken of we een collectief, duurzaam en betaalbaar warmtenet kunnen ontwikkelen voor De Heuvel/Amstelwijk in Leidschendam-Voorburg. Eerdere haalbaarheidsstudies laten zien dat het winnen van thermische energie uit de rivierwaterleiding van Dunea die langs de wijk loopt kansrijk is. Deze studies concluderen dat de potentie van deze leiding ruim voldoende is om de hele wijk te voorzien van duurzame warmte. Dunea Warmte & Koude levert al koude aan het nabijgelegen winkelcentrum ‘Mall of the Netherlands’ vanuit diezelfde rivierleiding.  

Overzichtsfoto De Heuvel/Amstelwijk

Hoe het werkt

Het beoogde energiesysteem bestaat uit warmte uit voorgezuiverd rivierwater, een warmte– en koudeopslag (WKO) in de bodem en elektrische warmtepompen. In de zomer wordt warmte uit de rivierwaterleiding van Dunea opgeslagen in de bodem. In de winterperiode wordt de warmte (water) uit de bodem onttrokken en gebruikt als bron voor de warmtepompen. 

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) 

In 2021 hebben we samen met onze partners een aanvraag ingediend voor de derde en laatste subsidieronde van het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze is na een eerdere afwijzing alsnog toegekend. Met de verkregen subsidie gaat de gemeente in samenwerking met de betrokken partijen en inwoners onderzoeken of warmte uit ons rivierwaterleiding inderdaad de meest kansrijke oplossing is. Zie het nieuwsbericht van de gemeente voor meer informatie.

Waar zijn wij nu mee bezig?

We gaan de komende maanden in gesprek met inwoners en betrokkenen over de energietransitie in De Heuvel/Amstelwijk. Om samen tot de beste warmteoplossing voor de buurt te komen, kunnen inwoners en andere betrokkenen tijdens georganiseerde bijeenkomsten meedenken en vragen stellen.