In ontwikkeling

Het Vijfde Dorp van Zuidplas

Dunea Warmte & Koude en de gemeente Zuidplas onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie helpt de gemeente Zuidplas bij de transitie naar duurzame energie.

Ontwikkeling duizenden woningen

Via de inzet van een hernieuwbare duurzame bron wil Dunea Warmte & Koude samen met Zuidplas een bijdrage leveren aan een betrouwbare en betaalbare oplossing voor toekomstige bedrijven en woningen. De komende periode wordt onderzocht of het lokaal mogelijk is aquathermie in te zetten voor het leveren van warmte en koude aan 8.000 woningen en op welke manier dit het beste kan gebeuren. Ook wordt hierbij gekeken hoeveel elektriciteit daarbij nodig is en in het gebied moet worden opgewekt, en wat de uiteindelijke kosten worden voor de eindgebruiker.

Hoe het werkt

Dwars door het gebied van het Vijfde Dorp ligt een rivierwaterleiding van Dunea. Het water in deze leiding is een grote en constante bron, die in de zomer warmte geeft en in de winter koude. Door het water in de leiding via een warmtewisselaar te laten stromen wordt warmte of koude onttrokken aan het water. Deze warmte of koude wordt tijdelijk opgeslagen in de bodem en kan op het gewenste moment aan woningen worden geleverd.

Duurzame bron in handen

Uit eerder onderzoek bleek dat de transportleiding van Dunea kansrijk is ten opzichte van alternatieve bronnen en dat deze voldoende thermische energie bevat voor het Vijfde Dorp. Martin Matt