In ontwikkeling

Het Vijfde Dorp van Zuidplas

Dunea Warmte & Koude en de gemeente Zuidplas onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie helpt de gemeente Zuidplas bij de transitie naar duurzame energie.