Disclaimer en privacy

De website van Dunea Warmte & Koude BV wordt met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het bedrijf streeft daarbij naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, producten en diensten op deze site. De juistheid, actualiteit of volledigheid van deze website wordt echter niet gegarandeerd.

Aansprakelijkheid van Dunea Warmte & Koude BV voor welke schade dan ook, ontstaan door de toegang tot deze website, of het gebruik van hetgeen op deze website wordt aangeboden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk zijn van deze website, om welke reden dan ook.

Dunea Warmte & Koude BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van het bedrijf.

Cookies

De algemene website van Dunea Warmte & Koude BV is voor iedereen toegankelijk en maakt alleen gebruik van functionele cookies. Zie verdere beschrijving onder Google Analytics.

De website van Dunea Warmte & Koude BV bevat links naar andere websites. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de privacyverklaring van Dunea Warmte & Koude BV daar niet meer geldt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens op de websites van andere partijen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site te optimaliseren. De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google lezen alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Dunea Warmte & Koude heeft met betrekking tot het gebruik van Google Analytics een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten en overige derden is uitgeschakeld. Google mag de verkregen informatie niet voor andere/eigen doeleinden gebruiken en IP-adressen worden geanonimiseerd. Er worden geen individuele gegevens bijgehouden.

Privacy

Dunea Warmte en Koude hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dunea Warmte & Koude respecteert de privacy van al haar contractanten, contacten en gebruikers van haar website en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die wij verwerken d.m.v. het contactformulier. Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende gegevens van u: contactgegevens (naam, telefoonnummer en/of e-mailadres).

Verdere informatie en contact

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dunea-warmte-en-koude.nl

Copyrights

De website van Dunea Warmte & Koude BV, alsmede alle zich daarin bevindende werken en informatie, zijn eigendom van het bedrijf en zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Het is uitsluitend toegestaan deze werken en informatie op het beeldscherm te bekijken en voor eigen gebruik af te drukken. Iedere bewerking, openbaarmaking en verveelvoudiging, waaronder begrepen verspreiding, verzending, opneming in een ander werk, netwerk of website, vertaling of commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden. Bovenstaande geldt ook voor de gebruikte foto’s. Deze zijn eigendom van Dunea, ter beschikking gesteld aan de dochter, freestock of het gebruiksrecht is gekocht door Dunea Warmte & Koude BV.