In ontwikkeling

Binckhorst

Samen met de gemeente Den Haag onderzoeken we hoe we nieuwbouw in Binckhorst duurzaam kunnen verwarmen (en koelen) via aquathermie. Dit willen we doen door de temperatuur uit de drinkwaterberging van Dunea in te zetten als energiebron. Tijdens de verkenningsperiode onderzoeken we de verschillende opties en waar deze aan moeten voldoen.