In ontwikkeling

Binckhorst

Samen met de gemeente Den Haag onderzoeken we hoe we nieuwbouw in Binckhorst duurzaam kunnen verwarmen (en koelen) via aquathermie. Dit willen we doen door de temperatuur uit de drinkwaterberging van Dunea in te zetten als energiebron. Tijdens de verkenningsperiode onderzoeken we de verschillende opties en waar deze aan moeten voldoen.

Binckhorst intentieovereenkomst

Hoe het werkt

In Binckhorst staat een drinkwaterberging van Dunea. Deze berging voorziet in de dagelijkse drinkwatervraag in het gebied eromheen. Elke nacht wordt de berging met water gevuld en elke dag wordt deze weer leeg getrokken door het drinkwatergebruik in de omgeving. De vulmomenten ’s-nachts kunnen worden gebruikt om warmte uit het water te winnen.

Duurzaam, groen warmtenet

Van een omgeving met vooral industrie verandert Binckhorst de komende jaren in een duurzame, groene stadswijk. Dunea Warmte & Koude en gemeente Den Haag kijken naar wat nodig is om het systeem te realiseren in de beschikbare tijd, welke tarieven hierbij passen en welke aansluit- en leveringsvoorwaarden opgesteld moeten worden.

Wim Drossaert, directeur Dunea:

“Met onze dochter Dunea Warmte & Koude willen we onze infrastructuur zo slim mogelijk inzetten voor de warmtetransitie en een duurzame toekomst. Het is mooi dit samen met Den Haag te verkennen voor Binckhorst. Zo bundelen we kennis en ervaring met expertise van de gemeente, projectontwikkelaars en andere netbeheerders.”

Martin Matthijsse, directeur Dunea Warmte & Koude:

“Wij geloven dat iedereen recht heeft op duurzame en betaalbare warmte en koude, zoals dat ook geldt voor drinkwater. Met de drinkwaterberging hebben we een duurzame bron voor warmte en koude in handen. Die bron willen we beschikbaar maken voor toekomstige bewoners. Zij kunnen straks fijn leven in een woning die verwarmd wordt door een duurzame, hernieuwbare warmtebron.”