Werkwijze

Hoe werken we?

Samenwerking is key in onze filosofie. Graag werken wij samen met u, met aanvullend deskundigen en met uitvoerende partijen.

Voor wie?

Gemeenten

De energietransitie gaat gepaard met tal van locatieafhankelijke keuzes. Wij zien aquathermie graag meegewogen als een van de opties in warmtetransitievisies, wijkuitvoeringsplannen etc.  Ook als de ontwikkelingen in de markt niet direct leiden tot de meest duurzame oplossing voor een gebied, kan ons aanbod van aquathermie de best passende oplossing zijn (bijv. Binckhorst).

Vastgoed projectontwikkelaars

Duurzaamheid en commercieel belang staan al lang niet meer lijnrecht op elkaar. De wereld moet vooruit en duurzaamheidsdoelen kunnen prima haalbaar worden op een financieel aantrekkelijke manier. Graag denken wij creatief mee, bijvoorbeeld zoals we dat ook deden voor The Mall of the Netherlands.

Woningcorporaties

Energietransitie, vorst, loden leidingen… Verduurzaming van woningen is een grote opgave. Hoe past een oplossing met aquathermie bij de duurzaamheidsdoelstellingen van uw woningbestand? Hoe kunnen we samenwerken om voor de bewoners een betaalbare en comfortabele woning te garanderen binnen het beschikbare budget van de corporatie? Wij zijn al met enkelen in gesprek.

Bewonerscollectieven – VvE’s

Ook particuliere woningeigenaren nemen steeds vaker het stuur om hun wijk of gebouwcomplex te verduurzamen.
Graag denken wij mee in mogelijkheden en maatschappelijk toegevoegde waarde. Een goed voorbeeld is de Vruchtenbuurt.

 

Ons aanbod

Regeneratie open bodemenergiesystemen (WKO’s)

Een open WKO-systeem gebruikt grondwater uit de bodem als energiedrager voor het duurzaam koelen en verwarmen van gebouwen. Voor een optimale werking van het systeem, en om de bodem niet te verstoren, moet een open WKO-systeem in balans zijn. Dit is wettelijk verplicht. Er moet dus een thermische balans zijn tussen de warmte- en koudevraag uit de bodem.

Een duurzame oplossing om open WKO-systemen te balanceren, is door warmte of koude uit water te injecteren in het open WKO-systeem. Dit doet Dunea Warmte & Koude in het geval van het project Mall of The Netherlands. Het open WKO-systeem van het nieuwe winkelcentrum krijgt straks te maken met een warmte-overschot vanwege alle lampen en winkelend publiek. Om het systeem te balanceren injecteert Dunea Warmte & Koude de koude van de naastgelegen rivierwaterleiding in het open WKO-systeem van het winkelcentrum.

Bron voor een laagtemperatuur warmte- of koudenet

Met een warmte- of koudenet worden de aanwezige koude of warmtebronnen in een gebied verbonden met de eindgebruikers. Dit is mogelijk op wijk-, stad- of regioniveau. Het water in het transportleidingnet van Dunea is één van deze duurzame bronnen. Dunea Warmte & Koude maakt deze bron van warmte & koude beschikbaar.