Werkwijze

Hoe werken we?

Samenwerking is key in onze filosofie. Graag werken wij samen met u, met aanvullend deskundigen en met uitvoerende partijen.

Voor wie?

Gemeenten

De energietransitie gaat gepaard met tal van locatieafhankelijke keuzes. Wij zien aquathermie graag meegewogen als een van de opties in warmtetransitievisies, wijkuitvoeringsplannen etc.  Ook als de ontwikkelingen in de markt niet direct leiden tot de meest duurzame oplossing voor een gebied, kan ons aanbod van aquathermie de best passende oplossing zijn (bijv. Binckhorst).

Vastgoed projectontwikkelaars

Duurzaamheid en commercieel belang staan al lang niet meer lijnrecht op elkaar. De wereld moet vooruit en duurzaamheidsdoelen kunnen prima haalbaar worden op een financieel aantrekkelijke manier. Graag denken wij creatief mee, bijvoorbeeld zoals we dat ook deden voor The Mall of the Netherlands.

Woningcorporaties

Energietransitie, vorst, loden leidingen… Verduurzaming van woningen is een grote opgave. Hoe past een oplossing met aquathermie bij de duurzaamheidsdoelstellingen van uw woningbestand? Hoe kunnen we samenwerken om voor de bewoners een betaalbare en comfortabele woning te garanderen binnen het beschikbare budget van de corporatie? Wij zijn al met enkelen in gesprek.

Bewonerscollectieven – VvE’s

Ook particuliere woningeigenaren nemen steeds vaker het stuur om hun wijk of gebouwcomplex te verduurzamen.
Graag denken wij mee in mogelijkheden en maatschappelijk toegevoegde waarde. Een goed voorbeeld is de Vruchtenbuurt.

 

Ons aanbod

Regeneratie open bodemenergiesystemen (WKO’s)

Een open WKO-systeem gebruikt grondwater uit de bodem als energiedrager voor het duurzaam koelen en verwarmen van gebouwen. Voor een optimale werking van het systeem, en om de bodem niet te verstoren, moet een open WKO-systeem in balans zijn. Dit is wettelijk verplicht. Er moet dus een thermische balans zijn tussen de warmte- en koudevraag uit de bodem.

Een duurzame oplossing om open WKO-systemen t