Projecten

Resultaat telt

Dunea Warmte & Koude is trots op de resultaten die in korte tijd al zijn geboekt. We maken onderscheid tussen gerealiseerde projecten en projecten in wording, waar partners voornemens zijn om aquathermie in te zetten.