Projecten

Resultaat telt

Dunea Warmte & Koude is trots op de resultaten die in korte tijd al zijn geboekt. We maken onderscheid tussen gerealiseerde projecten en projecten in wording, waar partners voornemens zijn om aquathermie in te zetten.

In ontwikkeling

Het Vijfde Dorp van Zuidplas

Dunea Warmte & Koude en de gemeente Zuidplas onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie helpt de gemeente Zuidplas bij de transitie naar duurzame energie.

Meer informatie