Projecten

Resultaat telt

Dunea Warmte & Koude is trots op de resultaten die in korte tijd al zijn geboekt. We maken onderscheid tussen gerealiseerde projecten en projecten in wording, waar partners voornemens zijn om aquathermie in te zetten.

Overzichtsfoto De Heuvel/Amstelwijk

In ontwikkeling

De Heuvel/Amstelwijk 

Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest zijn we aan het onderzoeken of we een collectief, duurzaam en betaalbaar warmtenet kunnen ontwikkelen voor De Heuvel/Amstelwijk in Leidschendam-Voorburg. 

Meer informatie

In ontwikkeling

Binckhorst

Samen met de gemeente Den Haag onderzoeken we hoe we nieuwbouw in Binckhorst duurzaam kunnen verwarmen (en koelen) via aquathermie. Dit willen we doen door de temperatuur uit de drinkwaterberging van Dunea in te zetten als energiebron. Tijdens de verkenningsperiode onderzoeken we de verschillende opties en waar deze aan moeten voldoen.

Meer informatie