Voordelen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De energietransitie is een uitdaging voor ons allemaal. Gemeenten hebben klimaatdoelen te halen, vastgoedontwikkelaars moeten aan strengere duurzaamheidsnormen voldoen (BENG) en bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om bij te dragen aan CO2-reductie. Dunea Warmte & Koude kan bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave door w