Voordelen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De energietransitie is een uitdaging voor ons allemaal. Gemeenten hebben klimaatdoelen te halen, vastgoedontwikkelaars moeten aan strengere duurzaamheidsnormen voldoen (BENG) en bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om bij te dragen aan CO2-reductie. Dunea Warmte & Koude kan bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave door warmte en koude te leveren uit Dunea’s leidingen.

Duurzaam

  • Aquathermie is schoon en maakt geen fossiele brandstoffen op.

  • Aquathermie belast het elektriciteitsnet minder, want is energie-efficiënter dan individuele lucht- of bodemwarmtepompen.

  • Aquathermie reduceert CO2-uitstoot met lokale bronnen.

  • Warmte onttrekken aan oppervlaktewater kan in hete zomers een positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit/ecologie en hittestress in stedelijk gebied helpen verminderen (tot 1 graad Celsius).

Duurzaam
Ruimtevriendelijk