Voordelen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De energietransitie is een uitdaging voor ons allemaal. Gemeenten hebben klimaatdoelen te halen, vastgoedontwikkelaars moeten aan strengere duurzaamheidsnormen moet voldoen (BENG) en bewoners nemen steeds vaker zelf initiatief om bij te dragen aan CO2-reductie. Dunea Warmte & Koude kan bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave door warmte en koude uit Dunea’s transportleidingen voor drinkwater.

Duurzaam

 • Aquathermie is schoon en maakt geen fossiele brandstoffen op.

 • Aquathermie belast het elektriciteitsnet minder, want is energie-efficiënter dan individuele lucht- of bodemwarmtepompen.

 • Aquathermie reduceert CO2-uitstoot met lokale bronnen.

 • Warmte onttrekken aan oppervlaktewater kan in hete zomers een positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit/ecologie en hittestress in stedelijk gebied helpen verminderen (tot 1 graad Celsius).

Duurzaam
Ruimtevriendelijk

Ruimtevriendelijk

 • Aquathermie vraagt weinig ruimte in de wijk. Het systeem zit bijna volledig ondergronds.

 • Aquathermie maakt weinig geluid, zodat er geen hinder is voor de omgeving.

 • Door het gebruik van aquathermie wordt geen onnodige claim gelegd op schaarse duurzame midden- en hoogtemperatuur warmtebronnen (zoals geothermie en restwarmte) die bijvoorbeeld in de industrie onmisbaar zijn.

Betrouwbaar & betaalbaar

 • De bron is in betrouwbare handen en gegarandeerd voor lange termijn: iedereen blijft immers water drinken. Dunea is eigenaar van het leidingnet. Deze overheids NV heeft gemeentelijke aandeelhouders.

 • Aquathermie is ‘proven technology’. Misschien relatief onbekend maar niet exotisch.

 • Collectieve aquathermiesystemen zijn kostenefficiënter dan individuele (lucht)warmtepompen. Ook vanuit beheer en onderhoud gezien.

 • Uit diverse business cases en kleinschalige praktijkvoorbeelden blijkt dat lokale warmtenetten met aquathermie een efficiënt alternatief kunnen zijn voor verwarming met aardgas.

 • De levering van warmte aan huishoudens is in Nederland gereguleerd en kan alleen plaatsvinden als het warmtebedrijf een leveringsvergunning daarvoor heeft. De ACM, die de vergunning verstrekt, houdt toezicht op d